Masterclasses

Masterclasses van ervaringsdeskundigen, uit onze eigen beroepsgroep en daarbuiten, uit Nederland en daarbuiten.

Doelgroep masterclasses

Ook al heb je al jaren ervaring als speechschrijver, toch is er altijd ruimte om (bij) te leren. Daarom biedt de Speechschrijversvakschool masterclasses aan voor  speechschrijvers. Bijeenkomsten met vijf tot tien collega’s (afhankelijk van de opzet en inhoud van de masterclass) waarin je leert van de docent en van elkaar. Het aanbod zal steeds wisselen, afhankelijk van belangstelling en actualiteit.

Speechbattle: de finalisten zijn bekend!

 

Voor alle informatie over de finalisten en het programma, zie: https://deburen.eu/programma/5200/speech-battle-is-internationale-vrouwendag-nog-nodig

Masterclass: ‘Van probleemoplosser tot redder: welke speech past bij welke spreker?’

Trainer: dr. Carola Schoor

Screenshot dr Kelder en dr. Corola SchoorIn deze masterclass leer je speeches beter af te stemmen op de (politieke) identiteit van de spreker. Recentelijk wetenschappelijk onderzoek deelt optredens op in zes hoofdstijlen. Deze stijlen koppelen de identiteit van een spreker aan zijn of haar boodschap en presentatie. Het hele beeld van de spreker doet ertoe: van woordkeuze tot kleding, van omgeving tot beleid. Door te weten voor welk type politicus of manager je schrijft, kun je ervoor zorgen dat jouw speeches bijdragen aan een stijlvaste presentatie van de spreker.

Opzet: Je maakt eerst kennis met de typering van politieke en bestuurlijke optredens in zes hoofdstijlen: die van de probleemoplosser, de burger, de bestuurder, de samenwerker, de activist en de redder. Met voorbeelden uit de actualiteit leer je welke spreker past bij welke stijl. Daarna identificeren we de stijl van de spreker voor wie jij speeches schrijft, en kijken we welke presentatievorm daar het best bij past. Ook analyseren we een recente speech van jouw hand en kijken waar de stijl van deze speech goed aansluit bij de spreker, en waar het beter kan. 

Leerdoelen: Na de masterclass kun je de zes stijlen herkennen en weet je welke presentatievormen daarbij passen. Je hebt een goed beeld van de stijl van de spreker voor wie je teksten schrijft. Je snapt welke soort uitspraken daar wel bij passen en welke niet. Je hebt nieuwe ideeën opgedaan voor speeches die passen bij de identiteit van de spreker. 

Dr. Carola Schoor is communicatie expert en politiek filosoof. Ze werkt als consultant en wetenschapper op het snijvlak van politiek, filosofie en communicatie.

Kosten: 300 euro (ex btw)

Masterclass: ‘Hou je luisteraars bij de les: hoe zorg je voor een hoorbare structuur en een sterke rode draad in je speeches?’

Trainer: Renée Broekmeulen

RenéeEen heldere, boeiende speech heeft een heldere structuur: wat bij elkaar hoort staat bij elkaar in een logische volgorde. Een structuur die ook hoorbaar moet zijn. Dat is belangrijk omdat je geen kopjes kunt gebruiken en je luisteraars niet kunnen terugbladeren; je moet ze bij de eerste tonen vastpakken en tot het slotakkoord niet meer loslaten. Met andere woorden: je moet zorgen voor een hoorbare rode draad in je speech.

Opzet: Je leert technieken om een speech een hoorbare structuur te geven, om te zorgen dat je boodschap en je argumenten hoorbaar samenhangen en tot een logische conclusie leiden. Hoe zorg je voor bruggetjes tussen verschillende onderwerpen en argumenten? Hoe bouw je aan een boeiende rode draad die je luisteraars van begin tot eind meeneemt in je verhaal, van premisse tot conclusie? Dat doen we met voorbeelden uit verleden en actualiteit, maar vooral aan de hand van je eigen speeches en die van de andere deelnemers: wat ging er goed en wat kan beter? 

Leerdoelen: na de masterclass heb je geleerd hoe je een speech logisch opbouwt, hoe je die opbouw hoorbaar maakt en hoe je een rode draad kiest en uitwerkt tot een framewerk voor je verhaal.

Kosten: 300 euro (ex btw)              

Masterclass: ‘Van drieslag tot kruisstelling: hoe gebruik je retorische stijlfiguren om je speech aantrekkelijk en krachtig te maken?’

Trainer: Renée Broekmeulen

RenéeDe Romeinse orator en politicus Cicero noemde “iemand die werkelijk aantrekkelijk weet te formuleren een soort god in mensengedaante.” Want het gaat in een speech niet alleen om de boodschap en de opbouw, maar zeker ook om de verwoording. Dat is meer dan heldere taal. Een speech die aantrekkelijk is om naar te luisteren bevat ook retorische stijlmiddelen; taaltrucs die helpen om een speech boeiend, overtuigend en memorabel te maken.

Opzet: je leert hoe je retorische stijlmiddelen kunt gebruiken om je speech kracht bij te zetten. Stijlmiddelen zoals anaforen en drielagen, metaforen en personificaties, kruisstellingen en sententies. Om er maar een paar te noemen. Hoe bedenk je ze? Hoe gebruik je ze? Dat doen we aan de hand van historische en actuele voorbeelden en aan de hand van je eigen speeches en die van de andere deelnemers: wat werkt, wat kan beter, mooier, stijlvoller? 

Leerdoelen: na de masterclass heb je kennis gemaakt met een flinke set retorische stijlmiddelen, ben je in staat om een anafoor te gebruiken om je bruggetjes te slaan, om van een drieslag een ‘clap trap’ te maken en van een kruisstelling een soundbite. En ja: na de masterclass weet je wat dat allemaal betekent…

Kosten: 300 euro (ex btw)

Masterclass: ‘Hoe maak je je spreker nóg overtuigender?’

Trainer: drs. Pacelle van Goethem

PacelleDe Atheense orator Demosthenes is niet alleen bekend van zijn felle speeches tegen de machtshonger van Koning Philippus II, maar ook omdat hij ooit stotterde. Juist vanwege zijn gebrek besteedde hij veel aandacht aan zijn presentatie. Met groot succes. Befaamd is zijn methode om speeches aan zee te oefenen met kiezelstenen in zijn mond, tegen het geluid van de branding in. Ook van Barack Obama weten we dat hij drie weken oefent op een juiste presentatie van een nieuwe speech. Impact maken vraagt oefening en aandacht. In deze masterclass ontdek je wat overtuigende sprekers kenmerkt, wat ze precies doen en hoe ze toehoorders raken, krachtig overkomen, mensen voor zich weten te winnen en als voorbeeld inspireren.

Opzet: we gaan kort in op de wetenschap achter overtuigen. Wat gebeurt in de hersenen bij overtuigen en neurobeïnvloeding . Beinvloeden van uitstraling (charisma). De onderwerpen zijn afhankelijk van vragen uit de groep. Dit zijn de mogelijkheden: non-verbaal meesterschap, ruimtegebruik, lichaamstaal, theater- en stemtechnieken. Contact maken, ook via video en met autocue. Notaties voor de spreker. Speechen met impact, zoals door pacing en leading, priming-nudging-framing. Leren van Clinton, Mandela en Ardern. We werken met korte theorie, filmfragmenten, oefenen met eigen en andere tekst, en je krijgt verbluffend effectieve tips.

Leerdoelen: inzicht in breintheorie rond overtuigen, inzicht in de kenmerken van overtuigend speechen, praktische handvatten om als speechschrijver de spreker in tekst en in voorbereiding te helpen bij een impactvolle presentatie.

Pacelle van Goethem is overtuigpsycholoog en stemsocioloog. Ze doet onafhankelijk onderzoek en schrijft, ze is spreker en speechtrainer. Ze is de oprichter van True Persuasion, Methode voor overtuigen.

Kosten: 300 euro (ex btw)

Inschrijfformulier Masterclasses

Selecteer hieronder de masterclass en schrijf je in. 

Selecteer hieronder de masterclass:

Renee_zwart-wit

De Speechschrijversvakschool

Oprichter en eigenaar: Renée Broekmeulen.

Adres

Laan van Meerdervoort 448
2563 BG Den Haag

Telefoonnummer