Masterclasses

Masterclasses van ervaringsdeskundigen, uit onze eigen beroepsgroep en daarbuiten, uit Nederland en daarbuiten.

Doelgroep masterclasses

Ook al heb je al jaren ervaring als speechschrijver, toch is er altijd ruimte om (bij) te leren. Daarom biedt de Speechschrijversvakschool masterclasses aan voor meer en minder ervaren speechschrijvers. Bijeenkomsten met vijf tot tien collega’s (afhankelijk van de opzet en inhoud van de masterclass) waarin je leert van de docent en van elkaar. Het aanbod zal steeds wisselen, afhankelijk van belangstelling en actualiteit.

Masterclass: ‘Van drieslag tot kruisstelling: hoe gebruik je retorische stijlfiguren om je speech aantrekkelijk en krachtig te maken?’

Trainer: Renée Broekmeulen

RenéeDe Romeinse orator en politicus Cicero noemde “iemand die werkelijk aantrekkelijk weet te formuleren een soort god in mensengedaante.” Want het gaat in een speech niet alleen om de boodschap en de opbouw, maar zeker ook om de verwoording. Dat is meer dan heldere taal. Een speech die aantrekkelijk is om naar te luisteren bevat ook retorische stijlmiddelen; taaltrucs die helpen om een speech boeiend, overtuigend en memorabel te maken.

Opzet: je leert hoe je retorische stijlmiddelen kunt gebruiken om je speech kracht bij te zetten. Stijlmiddelen zoals anaforen en drielagen, metaforen en personificaties, kruisstellingen en sententies. Om er maar een paar te noemen. Hoe bedenk je ze? Hoe gebruik je ze? Dat doen we aan de hand van historische en actuele voorbeelden en aan de hand van je eigen speeches en die van de andere deelnemers: wat werkt, wat kan beter, mooier, stijlvoller? 

Leerdoelen: na de masterclass heb je kennis gemaakt met een flinke set retorische stijlmiddelen, ben je in staat om een anafoor te gebruiken om je bruggetjes te slaan, om van een drieslag een ‘clap trap’ te maken en van een kruisstelling een soundbite. En ja: na de masterclass weet je wat dat allemaal betekent…

Studiebelasting: 1 dagdeel training, 1 uur voorbereiding

Kosten: 300 euro (vrijgesteld van btw)    

Masterclass: ‘Hou je luisteraars bij de les: hoe zorg je voor een hoorbare structuur en een sterke rode draad in je speeches?’

Trainer: Renée Broekmeulen

RenéeEen heldere, boeiende speech heeft een heldere structuur: wat bij elkaar hoort staat bij elkaar in een logische volgorde. Een structuur die ook hoorbaar moet zijn. Dat is belangrijk omdat je geen kopjes kunt gebruiken en je luisteraars niet kunnen terugbladeren; je moet ze bij de eerste tonen vastpakken en tot het slotakkoord niet meer loslaten. Met andere woorden: je moet zorgen voor een hoorbare rode draad in je speech.

Opzet: Je leert technieken om een speech een hoorbare structuur te geven, om te zorgen dat je boodschap en je argumenten hoorbaar samenhangen en tot een logische conclusie leiden. Hoe zorg je voor bruggetjes tussen verschillende onderwerpen en argumenten? Hoe bouw je aan een boeiende rode draad die je luisteraars van begin tot eind meeneemt in je verhaal, van premisse tot conclusie? Dat doen we met voorbeelden uit verleden en actualiteit, maar vooral aan de hand van je eigen speeches en die van de andere deelnemers: wat ging er goed en wat kan beter? 

Leerdoelen: na de masterclass heb je geleerd hoe je een speech logisch opbouwt, hoe je die opbouw hoorbaar maakt en hoe je een rode draad kiest en uitwerkt tot een framewerk voor je verhaal.

Studiebelasting: 1 dagdeel training, 1 uur voorbereiding

Kosten: 300 euro (vrijgesteld van btw) 

  

Masterclass: ‘Van probleemoplosser tot redder: welke speech past bij welke spreker?’

Trainer: dr. Carola Schoor

Screenshot dr Kelder en dr. Corola Schoor

Hoe bereid je je voor op de komst van een nieuw bewindspersoon of bestuurder? Het STIJL-model is daarvoor bijzonder handig. Dit model deelt (politieke) leiders in in zes types. In deze masterclass legt Carola Schoor uit hoe je met behulp van drie vragen het type van een spreker kunt herkennen. Als je dat kent, snap je beter hoe iemand denkt en handelt, en wat voor soort taal daarbij hoort. Zo leer je speeches schrijven die zitten als een maatpak. Elk type heeft zo zijn eigen retorische do’s en don’t. Wanneer een speech is afgestemd op de stijl van de spreker, ervaren de luisteraars deze als logisch en coherent. Want het beeld klopt dan met de boodschap.

Opzet: Je maakt eerst kennis met de typering van politieke en bestuurlijke optredens in zes stijlen: die van de probleemoplosser, de burger, de bestuurder, de samenwerker, de activist en de redder. Met voorbeelden uit de actualiteit leer je welke spreker past bij welke stijl. We kijken welke stijl de spreker heeft voor wie jij speeches schrijft, en wat voor taal daarbij past. Waar je voor de ene spreker best wat moeilijkere woorden kunt gebruiken, kan dat bij de andere absoluut niet. En waar de ene spreker emotie kan tonen door over zichzelf te praten, kan de ander beter meeleven met anderen.

Leerdoelen: Na de masterclass kun je de zes stijlen herkennen en weet je welke presentatievormen daarbij passen. Je hebt een goed beeld van de stijl van de spreker voor wie je teksten schrijft. Je snapt welke soort uitspraken daar wel bij passen en welke niet. Je hebt nieuwe ideeën opgedaan voor speeches die passen bij de identiteit van de spreker. 

Studiebelasting: 1 dagdeel

Dr. Carola Schoor is communicatie expert en politiek filosoof. Ze werkt als consultant en wetenschapper op het snijvlak van politiek, filosofie en communicatie.

Kosten: 300 euro (ex btw)

Masterclass: Hoe schrijf je een mooie, persoonlijke lintjesspeech?

Trainer: Renée Broekmeulen

PacelleIeder jaar worden in Nederland tussen de 4500 en 5000 lintjes uitgereikt. Aan mensen die iets bijzonders hebben gedaan. Die mensen moeten op passende wijze in het zonnetje worden gezet. De lintjes druppelen het hele jaar door, met een flinke regenbui de dag voor Koningsdag. In sommige gemeenten moet de burgemeester dan zoveel lintjes tegelijk uitreiken dat dat voor een extra uitdaging zorgt: hoe schrijf je al die individuele verhalen mooi aan elkaar? 

Opzet: een lintjesspeech is bijzonder omdat het altijd over een persoon gaat; een persoon die iets bijzonders heeft gedaan voor mens en maatschappij. In het dossier van het Kapittel van de Civiele Orden vind je vaak lange lijsten met activiteiten en prestaties, maar die opsommen zou de speech lang en saai maken. Je moet dus op zoek naar aanvullende bronnen. Naar anekdotes, voorbeelden, een rode draad. De uiteindelijke tekst moet kort maar krachtig zijn, passend en persoonlijk. En hoe bedenk je een ‘kapstok’ voor een reeks lintjesspeeches? 

Leerdoelen: je leert hoe je de informatie voor een lintjesspeech verzamelt en selecteert, hoe je met een goede rode draad en door het gebruik van concretiseringen en stijlfiguren de speech persoonlijk en aantrekkelijk kunt maken.  

Studiebelasting: 1 dagdeel

Kosten: 300 euro (vrij van btw)

Inschrijfformulier Masterclasses

Selecteer hieronder de masterclass en schrijf je in. 

Selecteer hieronder de masterclass (verplicht veld)

Renee_zwart-wit

De Speechschrijversvakschool

Oprichter en eigenaar: Renée Broekmeulen.

Adres

Laan van Meerdervoort 448
2563 BG Den Haag

Telefoonnummer