Masterclasses

Masterclasses van ervaringsdeskundigen, uit onze eigen beroepsgroep en daarbuiten, uit Nederland en daarbuiten.

Doelgroep masterclasses

Ook al heb je al jaren ervaring als speechschrijver, toch is er altijd ruimte om (bij) te leren. Daarom biedt de Speechschrijversvakschool masterclasses aan voor meer en minder ervaren speechschrijvers. Bijeenkomsten met vijf tot tien collega’s (afhankelijk van de opzet en inhoud van de masterclass) waarin je leert van de docent en van elkaar. Het aanbod zal steeds wisselen, afhankelijk van belangstelling en actualiteit.

Masterclass: ‘Van probleemoplosser tot redder: welke speech past bij welke spreker?’

Trainer: dr. Carola Schoor

Screenshot dr Kelder en dr. Corola Schoor

Hoe bereid je je voor op de komst van een nieuw bewindspersoon of bestuurder? Het STIJL-model is daarvoor bijzonder handig. Dit model deelt (politieke) leiders in in zes types. In deze masterclass legt Carola Schoor uit hoe je met behulp van drie vragen het type van een spreker kunt herkennen. Als je dat kent, snap je beter hoe iemand denkt en handelt, en wat voor soort taal daarbij hoort. Zo leer je speeches schrijven die zitten als een maatpak. Elk type heeft zo zijn eigen retorische do’s en don’t. Wanneer een speech is afgestemd op de stijl van de spreker, ervaren de luisteraars deze als logisch en coherent. Want het beeld klopt dan met de boodschap.

Opzet: Je maakt eerst kennis met de typering van politieke en bestuurlijke optredens in zes stijlen: die van de probleemoplosser, de burger, de bestuurder, de samenwerker, de activist en de redder. Met voorbeelden uit de actualiteit leer je welke spreker past bij welke stijl. We kijken welke stijl de spreker heeft voor wie jij speeches schrijft, en wat voor taal daarbij past. Waar je voor de ene spreker best wat moeilijkere woorden kunt gebruiken, kan dat bij de andere absoluut niet. En waar de ene spreker emotie kan tonen door over zichzelf te praten, kan de ander beter meeleven met anderen.

Leerdoelen: Na de masterclass kun je de zes stijlen herkennen en weet je welke presentatievormen daarbij passen. Je hebt een goed beeld van de stijl van de spreker voor wie je teksten schrijft. Je snapt welke soort uitspraken daar wel bij passen en welke niet. Je hebt nieuwe ideeën opgedaan voor speeches die passen bij de identiteit van de spreker. 

Studiebelasting: 1 dagdeel

Niveau: gevorderd

Dr. Carola Schoor is communicatie expert en politiek filosoof. Ze werkt als consultant en wetenschapper op het snijvlak van politiek, filosofie en communicatie.

Kosten: 300 euro (ex btw)

Masterclass: ‘Hou je luisteraars bij de les: hoe zorg je voor een hoorbare structuur en een sterke rode draad in je speeches?’

Trainer: Renée Broekmeulen

RenéeEen heldere, boeiende speech heeft een heldere structuur: wat bij elkaar hoort staat bij elkaar in een logische volgorde. Een structuur die ook hoorbaar moet zijn. Dat is belangrijk omdat je geen kopjes kunt gebruiken en je luisteraars niet kunnen terugbladeren; je moet ze bij de eerste tonen vastpakken en tot het slotakkoord niet meer loslaten. Met andere woorden: je moet zorgen voor een hoorbare rode draad in je speech.

Opzet: Je leert technieken om een speech een hoorbare structuur te geven, om te zorgen dat je boodschap en je argumenten hoorbaar samenhangen en tot een logische conclusie leiden. Hoe zorg je voor bruggetjes tussen verschillende onderwerpen en argumenten? Hoe bouw je aan een boeiende rode draad die je luisteraars van begin tot eind meeneemt in je verhaal, van premisse tot conclusie? Dat doen we met voorbeelden uit verleden en actualiteit, maar vooral aan de hand van je eigen speeches en die van de andere deelnemers: wat ging er goed en wat kan beter? 

Leerdoelen: na de masterclass heb je geleerd hoe je een speech logisch opbouwt, hoe je die opbouw hoorbaar maakt en hoe je een rode draad kiest en uitwerkt tot een framewerk voor je verhaal.

Studiebelasting: 1 dagdeel training, 1 uur voorbereiding

Niveau: gevorderd

Kosten: 300 euro (vrijgesteld van btw)              

Masterclass: ‘Van drieslag tot kruisstelling: hoe gebruik je retorische stijlfiguren om je speech aantrekkelijk en krachtig te maken?’

Trainer: Renée Broekmeulen

RenéeDe Romeinse orator en politicus Cicero noemde “iemand die werkelijk aantrekkelijk weet te formuleren een soort god in mensengedaante.” Want het gaat in een speech niet alleen om de boodschap en de opbouw, maar zeker ook om de verwoording. Dat is meer dan heldere taal. Een speech die aantrekkelijk is om naar te luisteren bevat ook retorische stijlmiddelen; taaltrucs die helpen om een speech boeiend, overtuigend en memorabel te maken.

Opzet: je leert hoe je retorische stijlmiddelen kunt gebruiken om je speech kracht bij te zetten. Stijlmiddelen zoals anaforen en drielagen, metaforen en personificaties, kruisstellingen en sententies. Om er maar een paar te noemen. Hoe bedenk je ze? Hoe gebruik je ze? Dat doen we aan de hand van historische en actuele voorbeelden en aan de hand van je eigen speeches en die van de andere deelnemers: wat werkt, wat kan beter, mooier, stijlvoller? 

Leerdoelen: na de masterclass heb je kennis gemaakt met een flinke set retorische stijlmiddelen, ben je in staat om een anafoor te gebruiken om je bruggetjes te slaan, om van een drieslag een ‘clap trap’ te maken en van een kruisstelling een soundbite. En ja: na de masterclass weet je wat dat allemaal betekent…

Studiebelasting: 1 dagdeel training, 1 uur voorbereiding

Niveau: gevorderd

Kosten: 300 euro (vrijgesteld van btw)

Masterclass: ‘Hoe maak je je spreker nóg overtuigender?’

Trainer: drs. Pacelle van Goethem

PacelleDe Atheense orator Demosthenes is niet alleen bekend van zijn felle speeches tegen de machtshonger van Koning Philippus II, maar ook omdat hij ooit stotterde. Juist vanwege zijn gebrek besteedde hij veel aandacht aan zijn presentatie. Met groot succes. Befaamd is zijn methode om speeches aan zee te oefenen met kiezelstenen in zijn mond, tegen het geluid van de branding in. Ook van Barack Obama weten we dat hij drie weken oefent op een juiste presentatie van een nieuwe speech. Impact maken vraagt oefening en aandacht. In deze masterclass ontdek je wat overtuigende sprekers kenmerkt, wat ze precies doen en hoe ze toehoorders raken, krachtig overkomen, mensen voor zich weten te winnen en als voorbeeld inspireren.

Opzet: we gaan kort in op de wetenschap achter overtuigen. Wat gebeurt in de hersenen bij overtuigen en neurobeïnvloeding . Beinvloeden van uitstraling (charisma). De onderwerpen zijn afhankelijk van vragen uit de groep. Dit zijn de mogelijkheden: non-verbaal meesterschap, ruimtegebruik, lichaamstaal, theater- en stemtechnieken. Contact maken, ook via video en met autocue. Notaties voor de spreker. Speechen met impact, zoals door pacing en leading, priming-nudging-framing. Leren van Clinton, Mandela en Ardern. We werken met korte theorie, filmfragmenten, oefenen met eigen en andere tekst, en je krijgt verbluffend effectieve tips.

Leerdoelen: inzicht in breintheorie rond overtuigen, inzicht in de kenmerken van overtuigend speechen, praktische handvatten om als speechschrijver de spreker in tekst en in voorbereiding te helpen bij een impactvolle presentatie.

Pacelle van Goethem is overtuigpsycholoog en stemsocioloog. Ze doet onafhankelijk onderzoek en schrijft, ze is spreker en speechtrainer. Ze is de oprichter van True Persuasion, Methode voor overtuigen.

Studiebelasting: 1 dagdeel

Niveau: gevorderd

Kosten: 300 euro (ex btw)

Inschrijfformulier Masterclasses

Selecteer hieronder de masterclass en schrijf je in. 

  Selecteer hieronder de masterclass:

  8 juni 2021 Masterclass: ‘Hoe maak je je spreker nóg overtuigender?’ (Pacelle van Goethem)7 oktober 2021 Masterclass: ‘Van probleemoplosser tot redder’ (Carola Schoor)15 juli 2021 Masterclass: ‘Hoe hou je je luisteraar bij de les’ (Renée Broekmeulen)14 oktober 2021: Masterclass: ‘Van drieslag tot kruisstelling' (Renée Broekmeulen)

  Renee_zwart-wit

  De Speechschrijversvakschool

  Oprichter en eigenaar: Renée Broekmeulen.

  Adres

  Laan van Meerdervoort 448
  2563 BG Den Haag

  Telefoonnummer